Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
vedoucí oddělení fondů | nákup českých knih

Mgr. Eliška Navrátilová, DiS.

Knihovna UTB
E-mail: e1navratilova@utb.cz TEL: +420 576 034 907 Kancelář:
U13/0147

S čím se na mě můžete obrátit:

Fakulty a součásti

Zavřít