Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
informační pracovník

Mgr. Šárka Bobková

Knihovna UTB
E-mail: bobkova@utb.cz TEL: +420 576 034 805 Kancelář:
U13/0145

S čím se na mě můžete obrátit:

Fakulty a součásti

Zavřít