Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

O knihovním fondu

Tematická mapa fondu

Tematická mapa přináší oborově uspořádaný přehled knihovního fondu. Obsahuje 26 základních předmětových kategorií, které se dále člení na podřízené skupiny. Uživatel si může vybrat obor či oblast, která ho zajímá a získá seznam tematicky odpovídajících publikací.

Tematická mapa odpovídá na otázku, jaké dokumenty z určitého oboru knihovna vlastní nebo zpřístupňuje. Umožňuje rychlou orientaci ve fondu knihovny. Pro její třídění bylo použito schéma metody Konspektu, které je mezinárodně rozšířené a je používáno také v českých knihovnách. Údaje, z nichž je generována tematická mapa, jsou součástí bibliografických záznamů od roku 2004. Postupně jsou doplňovány také u starších záznamů.

Tematická mapa fondu je dostupná z webové stránky katalogu knihovny.

Fakulty a součásti

Zavřít