Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

O knihovním fondu

Zpracování knihovního fondu

Bibliografické záznamy o jednotlivých dokumentech knihovního fondu jsou zpracovávány v knihovním katalogu v systému KOHA. Katalog obsahuje záznamy klasických tištěných dokumentů i elektronických informačních zdrojů, publikací určených pro knihovnu i výtisků pro potřeby zaměstnanců univerzity. Uživatel v něm najde záznamy knih (monografií, slovníků, encyklopedií, učebnic, studií, sborníků, ročenek, příruček), časopisů, zvukových a audiovizuálních dokumentů a vysokoškolských kvalifikačních prací do r. 2004. Novější vysokoškolské kvalifikační práce jsou uloženy v elektronickém formátu v Digitální knihovně.

Publikace zakoupené jako dlouhodobé výpůjčky jsou zaznamenány v katalogu knihovny a stávají se součástí fondu knihovny, podléhají revizi, řízení o náhradách, vrácení do knihovny a také službě MVS. Po zpracování publikace knihovnou jsou zaměstnanci e-mailem nebo telefonicky vyzváni k vyzvednutí. Registrace dlouhodobých výpůjček probíhá u výpůjčního pultu na čipovou kartu zaměstnance. Výpůjční doba končí nastaveným datem, které je vázáno na ukončení pracovní smlouvy. Přehled všech výpůjček (dlouhodobých i řádných) nalezne uživatel ve svém čtenářském kontu po přihlášení do katalogu knihovny. Převody dlouhodobých výpůjček mezi zaměstnanci téhož ústavu jsou možné se souhlasem obou stran.

Knihovní katalog slouží k evidenci knihovního fondu, umožňuje vyhledávání podle různých kritérií (např. podle autora, názvu, předmětu) a prohlížení přístupových rejstříků. Přináší záznamy titulů a jejich exemplářů, údaje o jejich fyzickém umístění a dostupnosti.

Záznamy elektronických publikací online jsou vybaveny odkazem na plný text, který je dostupný z počítačů v síti UTB nebo vzdáleným přístupem pro zaměstnance a studenty univerzity.

Uživatelské rozhraní katalogu nabízí řadu přidaných funkcí. Katalogizační záznamy jsou obohacovány o náhledy obálek, odkazy na obsahy, anotace, recenze, údaje o autorech, zobrazení citace díla a další související informace. V knihovním katalogu je aplikována technologie Full Text Finder, která umožňuje propojení s jinými katalogy, databázemi či internetovými vyhledávači. Rovněž je přístupná tematická mapa knihovního fondu.

Knihovna UTB vytváří záznamy dokumentů podle mezinárodně uznávaných standardů a používá sdílenou katalogizaci (přebírá záznamy a sama své záznamy poskytuje jiným knihovnám). Zasílá záznamy dokumentů do Souborného katalogu ČR a přispívá do databáze Národních autorit spravované Národní knihovnou ČR. Od roku 2010 je uváděn věcný popis také v angličtině pro potřeby zahraničních uživatelů.

Fakulty a součásti

Zavřít