Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Prohlášení o použití cookies

Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se zavazuje, že níže uvedené webové portály a služby, které provozuje, využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro provoz těchto portálů a služeb. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) a ve znění novelizujícího zákona č. 374/2021 Sb., třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto webové portály či služby nevyužívají. Všechny níže uvedené cookies nejsou používány k jinému účelu, než je uvedeno v této tabulce.

Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, použijte, prosím, níže uvedené odkazy:


Jaké cookies na našich webových portálech a službách používáme?

 

KATALOG.K.UTB.CZ

Název Přístup k informacím Popis Expirace
VUFIND_SESSION Cookie z našich stránek Jedinečný identifikátor relace Při ukončení návštěvy prohlížení
ui Cookie z našich stránek Aktuálně vybrané téma uživatelského rozhraní. Při ukončení návštěvy prohlížení
language Cookie z našich stránek Tento soubor cookie sleduje aktuálně zvolený preferovaný jazyk uživatele. Při ukončení návštěvy prohlížení
loggedOut Cookie z našich stránek Tento soubor cookie může být uložen, když se uživatel odhlásí z VuFindu, aby nebyl uživatel okamžitě automaticky opětovně přihlášen. Při ukončení návštěvy prohlížení

KNIHOVNYZLIN.CZ

Název Přístup k informacím Popis Expirace
VUFIND_SESSION Cookie z našich stránek Jedinečný identifikátor relace Při ukončení návštěvy prohlížení
ui Cookie z našich stránek Aktuálně vybrané téma uživatelského rozhraní (například umožňující přepínání mezi „standardním“ a „mobilním“ rozhraním). Při ukončení návštěvy prohlížení
PIWIK_SESSID Cookie z našich stránek Jedinečný identifikátor relace Při ukončení návštěvy prohlížení
ui Cookie z našich stránek Aktuálně vybrané téma uživatelského rozhraní (například umožňující přepínání mezi „standardním“ a „mobilním“ rozhraním). Při ukončení návštěvy prohlížení
language Cookie z našich stránek Tento soubor cookie sleduje aktuálně zvolený preferovaný jazyk uživatele. Při ukončení návštěvy prohlížení
loggedOut Cookie z našich stránek Tento soubor cookie může být uložen, když se uživatel odhlásí z VuFindu, aby nebyl uživatel okamžitě automaticky opětovně přihlášen. Při ukončení návštěvy prohlížení

NAKLADATELSTVI.UTB.CZ

Název Přístup k informacím Popis Expirace
PHPSESSID Cookie z našich stránek Jedinečný identifikátor relace Při ukončení návštěvy prohlížení
wsize Cookie z našich stránek Detekovaná šírka okna prohlížeče uživatele v pixelech. Při ukončení návštěvy prohlížení

PROXY.K.UTB.CZ

Název Přístup k informacím Popis Expirace
ezproxy, ezproxyl, ezproxyn Cookie z našich stránek Jedinečný identifikátor relace Při ukončení návštěvy prohlížení
lang Cookie z našich stránek Tento soubor cookie sleduje aktuálně zvolený preferovaný jazyk uživatele. Při ukončení návštěvy prohlížení

SHIBBOLETH.UTB.CZ

Název Přístup k informacím Popis Expirace
JSESSIONID Cookie z našich stránek Jedinečný identifikátor relace Při ukončení návštěvy prohlížení
shib_idp_session Cookie z našich stránek Jedinečný identifikátor relace Při ukončení návštěvy prohlížení
lang Cookie z našich stránek Tento soubor cookie sleduje aktuálně zvolený preferovaný jazyk uživatele. Při ukončení návštěvy prohlížení

DIGILIB.K.UTB.CZ

Název Přístup k informacím Popis Expirace
JSESSIONID Cookie z našich stránek Jedinečný identifikátor relace Při ukončení návštěvy prohlížení

PUBLIKACE.K.UTB.CZ

Název Přístup k informacím Popis Expirace
JSESSIONID Cookie z našich stránek Jedinečný identifikátor relace Při ukončení návštěvy prohlížení

KOHA.K.UTB.CZ

Název Přístup k informacím Popis Expirace
CGISESSID Cookie z našich stránek Jedinečný identifikátor relace Při ukončení návštěvy prohlížení

RS.K.UTB.CZ

Název Přístup k informacím Popis Expirace
language Cookie z našich stránek Tento soubor cookie sleduje aktuálně zvolený preferovaný jazyk uživatele. Při ukončení návštěvy prohlížení
theme_, smart_theme_* Cookie z našich stránek Aktuálně vybrané téma uživatelského rozhraní. Při ukončení návštěvy prohlížení

ISHAP.UTB.CZ

Název Přístup k informacím Popis Expirace
ASP.Cookies Cookie z našich stránek Jedinečný identifikátor relace Při ukončení návštěvy prohlížení
ASP.NET_SessionId Cookie z našich stránek Jedinečný identifikátor relace Při ukončení návštěvy prohlížení

Fakulty a součásti

Zavřít