Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Citace a citování diplomky Školení

Školení pro vedoucí závěrečných prací na UTB (a nejen pro ně)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, připravili jsme pro vás Školení pro vedoucí závěrečných prací na UTB (a nejen pro ně). Pro ty, kteří se ho nemohli zúčastnit, jsme vytvořili videozáznam.

Školení se zaměřuje na problematické oblasti, se kterými se studenti v posledních ročnících potýkají a se kterými se na nás jako na knihovnu obrací. Obsahově bude školení rozděleno do pěti tematických oblastí:

  • literatura a dostupnost zdrojů: např. informace o nabídce informačních zdrojů v knihovně, práce s doporučenou literaturou,
  • název, abstrakt a klíčová slova: důležitost těchto částí v závěrečných pracích studentů a nejčastější chyby,
  • citace a citování: univerzitní/fakultní směrnice a co říkají o citacích, obecné informace k citování, novinky a změny v citační normě ČSN ISO 690:2022 a příklady citací,
  • umělá inteligence: doporučení k (ne)využívání nástrojů umělé inteligence v závěrečných pracích,
  • odevzdání práce a plagiátorství: na co si dát pozor při odevzdávání závěrečné práce, kontrola plagiátů a nástroje k tomu určené.

Cílem knihovny je poskytovat končícím studentům maximálně přesné informace, které je v průběhu psaní závěrečných prací zajímají, a to buď prostřednictvím kurzů, které sama pořádá, nebo pomocí akademických pracovníků na všech fakultách. Ucelený pohled na problematiku by tedy měl všem vedoucím a potažmo všem akademickým pracovníkům usnadnit hledání a následné předávání správných informací.

Přehrát záznam ze školení

Stáhnout prezentaci

V případě dotazů nám neváhejte napsat na e-mail informacnivychova@k.utb.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít