Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
ekonomka

Ilona Molnárová

Knihovna UTB
E-mail: molnarova@utb.cz TEL: +420 576 034 923 Kancelář:
U13/0147

S čím se na mě můžete obrátit:

  • informace z oblasti ekonomické agendy
  • účast v projektech a grantových řízeních
  • distribuce a ekonomická agenda Nakladatelství UTB

Fakulty a součásti

Zavřít