Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
IT správce

Radim Vodička, DiS.

Knihovna UTB
E-mail: rvodicka@utb.cz TEL: +420 576 034 818 Kancelář:
U13/0144

S čím se na mě můžete obrátit:

  • kompletní instalace a softwarové vybavení virtuálních PC v knihovně
  • nastavení a údržba PC, notebooků, projektorů a jiných zařízení pro potřeby UTB, včetně diagnostiky závad
  • problémy s přihlášením do PC
  • poradenství v oblasti obsluhy kancelářských aplikací (MS Office)
  • instalace počítačových sítí a jejich diagnostika, řešení problémů s připojením k síti (LAN, WiFi)
  • servis kopírovacích strojů
  • poradenství v oblasti tisku
  • podpora obsluhy knižního skeneru ve 3. patře knihovny
  • služby pro studenty se specifickými potřebami

Fakulty a součásti

Zavřít